Νέα συστήματα κουφωμάτων [slim-windows]

Τα νέα συστήματα κουφωμάτων της εταιρίας μας διακρίνονται για τον minimal σχεδιασμό τους. Αφουγραζόμενη τις αρχιτεκτονικές τάσεις της εποχής, η εταιρία προσφέρει ανοιγόμενα και συρόμενα συστήματα σε λεπτές όψεις διατομών, ώστε τα πλαίσια των κουφωμάτων να γίνουν όσο το δυνατόν πιο αόρατα.