Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ

«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» με επιδότηση έως 70%

​​​​​​​

Επιχορήγηση και άτοκο δάνειο για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Κοινοτική επιδότηση 70% και άτοκο δάνειο για δαπάνες εργασιών ανώτατου ύψους 25.000 ευρώ στις κατοικίες που θα μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας μπορούν να διεκδικήσουν νοικοκυριά τα οποία διαθέτουν οικογενειακό εισόδημα έως και 50.000 ευρώ.

Τη χρηματοδότηση φέρνει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ και το διαχειρίζεται το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Το «Έθνος» αποκαλύπτει τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να έχουν οι δικαιούχοι για να υπαχθούν, τις κατηγορίες κινήτρων, αλλά και τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται. Τέτοιες είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, συστήματα σκίασης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων. Επίσης η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (λέβητες), ατομικά συστήματα θέρμανσης, αντλίες θερμότητας, συστήματα αυτοματισμών και παροχής ζεστού νερού (ηλιακοί θερμοσίφωνες).

Το «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» θα προκηρυχθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους», στα τέλη Απριλίου και μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών. Τα κίνητρα που δίνει είναι επιδότηση επί των δαπανών για τις οικοδομικές παρεμβάσεις και άτοκο τραπεζικό δάνειο (το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ) με δυνατότητα συνδυασμού και των δύο προαναφερόμενων μορφών. Η δανειοδότηση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν θα είναι υποχρεωτική, αλλά κάποιος θα μπορεί να λάβει μόνο επιχορήγηση και να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια προκειμένου να συμπληρώσει τον απαιτούμενο προϋπολογισμό των δαπανών. Δηλαδή οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση και τη διαφορά να την καλύψουν με δικά τους χρήματα.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 25.000 ευρώ. Μία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ.

Τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως και 70% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. Οσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης. Αυτό ξεκινά από 25% και ανεβαίνει κατά 5% ανά παιδί.

Η διαδικασία της αίτησης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή και η παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων.

Οι κατηγορίες επιδότησης και τα αντίστοιχα κίνητρα θα είναι κλιμακωτά, αλλά περισσότερα, ώστε να επιτρέπει και σε μεσαίες εισοδηματικά οικογένειες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα παραμένει ως βασικό κριτήριο για την κατάταξη σε συγκεκριμένες κατηγορίες, προστίθεται ωστόσο και η παράμετρος των προστατευομένων μελών, δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα προστατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό επιχορήγησης.

Θα υπάρχει δυνατότητα για πρόσληψη ενεργειακού συμβούλου για την προετοιμασία της αίτησης.

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η διασφάλιση της υλοποίησης των επεμβάσεων θα πιστοποιείται από ενεργειακές επιθεωρήσεις.

Τα επιλέξιμα προϊόντα για το κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι αντίστοιχες τιμές αυτών, θα επικαιροποιηθούν και αναλυθούν περαιτέρω, ώστε να αντανακλούν καλύτερα την αγορά και να αποφεύγονται φαινόμενα διαφθοράς, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για μόνο μία αίτηση ανά ενδιαφερόμενο.


Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τα ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία εισοδήματος :ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Κατηγορία

Ατομικό Εισόδημα

Οικογενειακό Εισόδημα

Βασικό ποσοστό επιχορήγησης

Αύξηση επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος

Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης

Καλύπτονται

1

Έως 10.000

Έως 20.000

60%

5%

70%

Κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων

2

10.000-15.000

20.000-25.000

50%

5%

70%

3

15.000-20.000

25.000-30.000

40%

5%

70%

4

20.000-25.000

30.000-35.000

35%

5%

70%

5

25.000-30.000

35.000-40.000

30%

5%

50%

Αμοιβή του συμβούλου έργου

6

30.000-35.000

40.000-45.000

25%

5%

50%

7

35.000 και πάνω

45.000 και πάνω

0%

0%

0%